03:13 ICT Thứ năm, 26/11/2015

Trang nhất » Giới thiệu » Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của Ban quản lý dự án Bảo tàng Lịch sử Quốc gia:

Thứ ba - 31/05/2011 16:17
Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia bao gồm 5 phòng ban.

1. Phòng Hành chính Tổ chức

Chức năng:

Giúp Giám đốc tổ chức thực hiện công tác hành chính quản trị, công tác tổ chức cán bộ theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước,

Nhiệm vụ:

Công tác hành chính quản trị:

- Chủ trì giải quyết các công việc về hành chính, quản trị, đời sống, y tế, môi trường, bảo vệ của Ban Quản lý dự án; thực hiện các công việc tiếp nhận, phát hành, in ấn, quản lý và lưu trữ hồ sơ tài liệu chung của Ban Quản lý dự án Theo đúng quy định .

- Quản lý, sử dụng, bảo quản con dấu của Ban Quản lý dự án theo đúng các quy định hiện hành.

- Chủ trì việc mua sắm và quản lý tài sản của Ban Quản lý dự án .

- Chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện nội quy, quy chế hoạt động của Ban Quản lý dự án. Tổ chức công tác bảo vệ, đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ trong khu vực Ban Quản lý dự án.

Công tác tổ chức - lao động tiền lương:

- Tham mưu cho Giám đốc các công việc liên quan đến công tác tổ chức cán bộ, công tác tuyển dụng, đào tạo, quản lý nhân sự, chế độ lao động tiền lương của Ban Quản lý dự án, công tác quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ cơ quan.

- Chủ trì thực hiện các công tác liên quan đến công tác lao động tiền lương, bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp.

- Chủ trì công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.    

2. Phòng Kinh tế - Kế hoạch

Chức năng:

Giúp Giám đốc tổ chức thực hiện công tác kế hoạch thống kế theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước,

Nhiệm vụ:

Công tác kinh tế kế hoạch - thống kế :

- Chủ trì các công tác liên quan đến kinh tế kế hoạch - thống kê, bao gồm việc lập kế họach và báo cáo tháng, quý, năm theo quy định của Bộ Xây dựng, báo cáo đầu tư theo quy định của Nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng;

- Chủ trì việc theo dõi, kiểm tra, chuẩn bị đơn giá , định mức, dự toán, tổng mức đầu tư của dự án, thanh toán, quyết toán công trình;

- Chủ trì việc soạn thảo các hợp đồng kinh tế, phối hợp với các phòng chức năng theo dõi thực hiện hợp đồng, thanh lý hợp đồng theo quy định hiện hành của Nhà nước;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.

3. Phòng Kỹ thuật

Chức năng:

Giúp Giám đốc tổ chức thực hiện công tác kỹ thuật của dự án theo đúng quy chế quản lý đầu tư xây dựng và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, đảm bảo đưa công trình vào sử dụng đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, kỹ mỹ thuật, an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ cho công trình.  

Nhiệm vụ:

- Chủ trì các công việc liên quan đến quản lý kỹ thuật, thi công và chất lượng thi công trong quá trình chuẩn bị thực hiện dự án bao gồm các công việc: Kiểm tra hồ sơ thiết kế, quản lý quá trình chuẩn bị thi công và thi công, nhiệm thu từng phần và toàn bộ công trình bàn giao đưa vào sử dụng … trong khi chưa có tư vấn giám sát.

- Chủ trì công tác liên quan đến thiết kế . Kiểm tra và đôn đốc thực hiện các việc liên quan đến khối lượng đảm bảo đúng các quy định của nhà nước.

- Chủ trì trong việc lập và quản lý tiến độ trong thi công, biện pháp thi công , tổ chức mặt bằng thi công của các hạng mực công trình. Đề xuất các biện pháp đảm bảo chất lượng công trình, các biệ pháp xử lý các sự cố trong quá trình xây dựng và sử dụng sau này.

- Chủ trì công tác đấu thầu của dự án đảm bảo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước

- Chủ trì phối hợp với các phòng chức năng, các cơ quan liên quan trong việc nghiệm thu chất lượng, giám sát lắp đặt, vận hành, chế độ bảo hành … của trang thiết bị được sử dụng cho công trình . Quản lý tài liệu kỹ thuật, hồ sơ hoàn công lắp đặt các thiết bị .

- Quản lý lưu trữ hồ sơ thiết kế, hồ sơ hoàn công và các tài liệu văn bản khác có liên quan đến lĩnh vực kỹ thuật thi công và chất lượng của dự án.

- Phối hợp với phòng Kinh tế kế họach trong việc ký kết hợp đồng kinh tế, theo dõi thực hiện và nghiệm thu, thanh lý hợp đồng

- Quản lý tài sản được giao.

- Tham gia Hội đồng mua sắm tài sản của Ban quản lý dự án. nghiệm thu tài sản được mua sắm theo các chỉ tiêu kỹ thuật  đã được Hội đồng mua sắm tài sản trình và Giám đốc phê duyệt.

- Chủ trì xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 – 2000               

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.

4. Phòng Kỹ thuật hạ tầng và cơ điện

Chức năng:

Giúp Giám đốc tổ chức thực hiện công tác liên quan đến kỹ thuật hạ tầng và cơ điện của dự án theo đúng quy chế quản lý đầu tư xây dựng và các văn bản quy phạm pháp luật.

Nhiệm vụ:

- Chủ trì các công việc liên quan đến quản lý kỹ thuật hạ tầng và cơ điện, bao gồm các công việc: Kiểm tra hồ sơ thiết kế, quản lý quá trình chuẩn bị thi công và thi công lĩnh vực kỹ thuật hạ tầng và cơ điện, nghiệm thu từng phần và toàn bộ công trình bàn giao đưa vào sử dụng        

- Chủ trì các công việc liên quan đến an toàn lao động, phòng chống cháy nổ trên công trường thi công công trình.

- Quản lý tài sản được giao.

- Chủ trì các công việc liên quan đến công tác đền bù, giải phóng mặt bằng của đơn vị, cơ quan, hộ dân cư trong khu vực xây dựng công trình theo các quy định hiện hành của Nhà nước. Phối hợp với Hội đồng giải phóng mặt bằng chính quyền địa phương và các đơn vị, cơ quan liên quan thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, xử lý các vướng mắc, tổ chức vận động nhân dân thực hiện tốt giải phóng mặt bằng,

- Quản lý tài liệu hồ sơ liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng.       

-  Phụ trách công tác thông tin liên quan đến dự án

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.

5. Phòng Tài chính kế toán

Chức năng:

Giúp Giám đốc tổ chức thực hiện công tác tài chính, kế toán của dự án theo đúng chế độ quy định của Nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Nhiệm vụ:

- Chủ trì tổ chức bộ máy kế toán để thực hiện công tác tài chính, kế toán, các công việc về giải ngân, các hoạt động tài chính thường xuyên của Ban Quản lý dự án theo đúng chế độ hiện hành của Nhà nước.

- Lập và gửi báo cáo tài chính của Ban Quản lý dự án và báo cáo liên quan đến quản lý vốn đầu tư theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

- Chủ trì việc kiểm tra, kiểm soát tình hình chấp hành công tác quản lý tài chính về đầu tư xây dựng của Ban Quản lý dự án đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

- Phối hợp với các phòng chức năng trong việc lập, theo dõi thực hiện và thanh lý hợp đồng kinh tế. Làm các thủ tục tạm ứng, thanh quyết toán cho các nhà thầu theo hợp đồng kinh tế đã ký đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

- Quản lý, lưu trữ hồ sơ chứng từ kế toán và các tài liệu có liên quan đến công tác tài chính kế toán, thống kê của dự án theo đúng quy định.

- Tham gia Hội đồng thanh lý tài sản và Hội đồng mua sắm tài sản Ban Quản lý dự án       

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.

Tác giả bài viết: ThuThuy

Nguồn tin: PMUNMH

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a
 

Chính Sách Chất Lượng

Chính sách chất lượng

Chính sách chất lượng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia cam kết không ngừng phấn đấu để đáp ứng tốt nhất yêu cầu, vượt trên sự mong đợi của Chủ đầu tư với phương châm " Tận Tụy - Sáng Tạo - Trung Thực - Đúng Pháp Luật ". Để triển khai và thực hiện chính...

Ý kiến của bạn về thiết kế Bảo tàng LS Quốc Gia ?

Thiết kế tốt

Thiết kế chưa tốt

Quy hoạch tốt

Quy hoạt chưa tốt

Đang truy cậpĐang truy cập : 8


Hôm nayHôm nay :

Tháng hiện tạiTháng hiện tại :

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập :

YM:waruniverse